Laatste speelronde Hoofdklasse A week verplaatst

07-05-2015 20:25

De laatste competitieronde in de Hoofdklasse A is een week uitgesteld. Hiertoe heeft de KNVB vandaag besloten naar aanleiding van de verloren rechtzaak die Bennekom aanspande tegen de bond, maar ook doordat Huizen inmiddels een rechtzaak aangespannen heeft. In navolging van Bennekom, dat net als Huizen 5 punten aftrek kreeg, volgt er weer een uitspraak op 11 mei. Aangezien de laatste speelronde dan reeds gespeeld is, is de kans heel groot dat de eindstand na de laatste speelronde aangepast moet worden.

Mede door de ontwikkelingen in de Hoofdklasse A is Jodan Boys nu niet meer veilig. Nog steeds zal Jodan Boys niet meer als 13e of 14e kunnen eindigen en ook plaats 12 zal in het slechtste scenario niet voor Jodan Boys zijn aangezien DFS een te slecht doelsaldo hebben (-12 tegenover + 6 voor Jodan Boys). Maar toch moeten er toch wel een aantal puzzelstukjes in elkaar steken wil Jodan Boys nacompetitie moeten spelen. Zo moet het zelf verliezen van ODIN '59 en moeten SDC Putten, NSC en fc Breukelen winnen en moet ook Huizen de punten terug krijgen.

 

Klik hier voor de huidige stand in de Hoofdklasse A.

 

Lees hieronder het bericht dat de KNVB aan de betrokken clubs gestuurd heeft:

Aan de clubs uitkomende in de zaterdag Hoofdklasse A:

Geacht bestuur,

Gisteren hebben wij u bericht dat de uitspraak van de voorzieningenrechter inzake het door vv Bennekom aangespannen kort geding dusdanig is, dat dit leidt tot een aangepaste stand van de Hoofdklasse A. Uiteraard heeft dit de nodige onrust bij de clubs in de Hoofdklasse A veroorzaakt en met name bij die clubs die zich in de gevarenzone qua deelname aan de nacompetitie tussen Hoofdklasse en 1e klasse bevinden. Dit mede gezien het kort geding dat in navolging van vv Bennekom door sv Huizen is aangespannen. We hechten er waarde aan u voor zover als mogelijk enige uitleg te geven. Dit mede gezien het effect van de kort gedingen op de competitiestand en de laatste speelronde die voor komend weekend staat gepland.

Onderdeel van de uitspraak van de voorzieningrechter is dat de aan vv Bennekom opgelegde straf van winstpunten in mindering wordt geschorst. Dit in afwachting van een uitspraak door de rechter in een door vv Bennekom op te starten bodemprocedure. Dit is een min of meer gelijke uitspraak welke is gedaan in de zaak tussen Bennekom-speler Kilic en de KNVB. Ook daar is de aan de speler opgelegde straf geschorst, in afwachting van een  uitspraak door de rechter in een door Kilic opgestarte bodemprocedure. De uitspraken van deze bodemprocedures (naar verwachting niet eerder dan najaar 2015) komen niet op tijd voor de afhandeling van de huidige competitiestand. De KNVB heeft eventueel de mogelijkheid om via een spoedappel beroep aan te tekenen tegen de uitspraak van de voorzieningenrechter. Het is echter niet reëel te verwachten, dat een uitspraak van het spoedappel tijdig komt in relatie tot de afwikkeling van het seizoen (uitspraak op z’n vroegst na ca. 2 maanden). Concreet betekent dit dat de KNVB niet anders kan dan op dit moment de uitspraak van de voorzieningenrechter te accepteren en de competitiestand aan te passen.

Met betrekking tot het kort geding, aangespannen door sv Huizen tegen eveneens vijf winstpunten, kunnen wij u melden dat de zitting staat gepland voor maandag 11 mei. Ook nu zal de KNVB het belang van een spoedige uitspraak bij de voorzieningenrechter onder de aandacht brengen. De KNVB heeft besloten om vanwege een sportief en eerlijk verloop van het slot van de competitie de volledige laatste speelronde op 9 mei van de Hoofdklasse A zaterdag uit het programma te halen en door te schuiven naar zaterdag 16 mei.

De KNVB betreurt uiteraard de wijze waarop het slot van de competitie in de hoofdklasse A zaterdag nu tot stand moet komen, maar heeft met dit besluit het sportieve belang van alle clubs voor zoveel als mogelijk laten prevaleren. Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben, dan vernemen wij dat graag van u.

Met vriendelijke groet,
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND